XVIII Encuentro de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán.

Elementos del Paisaje, Noticias Centro

PROGRAMA XVIII Encuentro de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán.
PROGRAMA XVIII Trobada dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà.
PROGRAM XVIII Meeting of the peoples of the Sierra de Espadán Natural Park.

 

 

.

Organitzat pel Parc Natural de la Serra d’Espadà i com a municipi amfitrió Matet. Col·labora el Centro para el Conocimiento del Paisaje.
09.00-11.00 Ruta interpretativa «Coneix Matet, Matet Acull: pinzellades del Patrimoni Cultural» guiada pel Centro para el Conocimiento del Paisaje (prèvia inscripció, fins a completar l’aforament, en: info@cpaisaje.org) Indicar nom i telèfon de contacte.
11.00 Inauguració de la XVIII Trobada dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà
11.30 Mostra de productes, artesania i exposicions del Parc Natural de la Serra d’Espadà i els seus pobles.
•Mostra d’olis cortesia de la cooperativa Ayr
•Maridatge a càrrec del Celler Alcoví i la Formatgeria Els corrals, 13.00 h (prèvia inscripció, fins a completar l’aforament, el dia de la trobada)
•Activitats lúdic esportives per a tota la família, a càrrec de Viunatura.
•Exposició : Espeleologia en la Serra d’Espadà. 2021 Any Internacional de les Cuevas i el Karst.
12.00-14.00 III Trobada d’Entitats
•Centre per al Coneixement del Paisatge: Projecte de Creació d’una Xarxa d’Itineraris Interpretatius en cinc municipis de l’àmbit territorial del Parc Natural de la Serra d’Espadà.
•Connecta Natura: recuperant la biodiversitat cultivada per dinamitzar el territori rural.
.
Organized by the Sierra de Espadán Natural Park and as the host municipality of Matet. The Centro para el Conocimiento del Paisaje (Center for Landscape Knowledge) collaborates.
09: 00-11: 00 Interpretive route «Meet Matet, Matet Welcomes: brushstrokes of Cultural Heritage» guided by the Center for Landscape Knowledge (prior registration, until full capacity is reached, at: info@cpaisajes.org) Indicate name and contact number.
11:00 Inauguration of the XVIII Meeting of the peoples of the Sierra de Espadán Natural Park
11:30 Sample of products, crafts and exhibitions of the Natural Park of the Sierra de Espadán and its towns.
• Sample of oils courtesy of the Ayr cooperative
• Pairing by the Alcoví Winery and the Los Corrales Cheese Factory, 1:00 p.m. (prior registration, until full capacity is reached, on the day of the meeting)
• Sports leisure activities for the whole family, by Viunatura.
• Exhibition: Speleology in the Sierra de Espadán. 2021 International Year of Caves and Karst.
12: 00-14: 00 III Meeting of Entities
• Centro para el Conocimiento del Paisaje: Project for the Creation of a Network of Interpretive Itineraries in five municipalities in the territory of the Sierra de Espadán Natural Park.
• Connecta Natura: recovering cultivated biodiversity to energize rural areas.